Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat ws. planowanych działań nadzorczych Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dot. ograniczeń w dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD)

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 23 października 2020 r. ASIC opublikował komunikat1, zgodnie z którym 29 marca 2021 r. na terenie Związku Australijskiego (dalej jako: Australia) wejdzie w życie interwencja produktowa ograniczająca dystrybucję oraz sprzedaż klientom detalicznym kontraktów na różnicę.

Na podstawie badań rynku przeprowadzonych w latach 2017, 2019 oraz 2020 ASIC uznał, że klienci detaliczni odnotowują istotne straty w związku z inwestowaniem w kontrakty na różnicę. W ocenie ASIC przyczyną tych strat jest przede wszystkim wysoka dźwignia finansowa dla klientów detalicznych inwestujących w CFD oraz ciągła niestabilność rynku, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. 

ASIC wskazał – w ramach szczegółowych celów interwencji – na konieczność standaryzacji warunków zamykania depozytów zabezpieczających CFD w sposób zapewniający ochronę przed utratą całości lub części zainwestowanych środków, potrzebę ochrony przed ujemnym saldem konta oraz na zakaz oferowania zachęt klientom detalicznym.

ASIC wprowadził również ograniczenia w zakresie dźwigni finansowej, zgodnie z którymi ustalono wskazane niżej poziomy:

  • główne pary walutowe – 1:30
  • pozostałe pary walutowe – 1:20
  • główne indeksy giełdowe – 1:20
  • pozostałe indeksy giełdowe – 1:10
  • złoto – 1:20
  • towary inne niż złoto – 1:10
  • CFD na akcje i inne instrumenty – 1:5
  • kryptowaluty – 1:2

Decyzja ASIC ma tymczasowy charakter, tj. będzie obowiązywać 18 miesięcy, po upływie których nastąpi rozstrzygnięcie o utrzymaniu w mocy interwencję w obecnej formie lub modyfikacji jej warunków. 

Decyzja ASIC dotyczy podmiotów prowadzących w Australii działalności polegającą na obrocie instrumentami pochodnymi oferowanymi klientom detalicznymi. 

W dniu 2 sierpnia 2019 r. weszła w życie decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD), zgodnie z którą na terytorium RP dostawcy kontraktów na różnicę świadcząc usługi na rzecz klientów mających siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium RP mają obowiązek przestrzegać ww. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. 

Oznacza to, że do decyzji KNF mają obowiązek dostosować się wszyscy dostawcy CFD – niezależnie od miejsca ich siedziby oraz kraju, z którego prowadzą działalność.

______________________
1https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-254mr-asic-product-intervention-order-strengthens-cfd-protections/
Do pobrania

Komunikat ws. planowanych działań nadzorczych Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dot. ograniczeń w dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD)

plik .pdf, 435kB
Pobierz