Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat ws. planowanych działań nadzorczych FCA dot. zakazu sprzedaży klientom detalicznym instrumentów pochodnych oraz ETN odnoszących się do kryptoaktywów

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 6 października 2020 r. Financial Conduct Authority (FCA) opublikował komunikat, zgodnie z którym 6 stycznia 2021 r. na terenie Zjednoczonego Królestwa wejdzie w życie zakaz sprzedaży klientom detalicznym instrumentów pochodnych oraz dłużnych papierów wartościowych typu ETN (Exchange Traded Notes) odnoszących się do kryptoaktywów. 

Pełna treść wskazanego oświadczenie FCA jest dostępna na stronie internetowej: https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-bans-sale-crypto-derivatives-retail-consumers 

FCA uznał, że instrumenty pochodne odnoszące się do zbywalnych kryptoaktywów o statusie prawnym nieuregulowanym w prawodawstwie Zjednoczonego Królestwa oraz ETN, które również odnoszą się do opisanych wyżej kryptoaktywów, są nieodpowiednie dla klientów detalicznych, z uwagi na wysokie ryzyko nieoczekiwanych strat, jakie klienci mogą ponieść dokonując inwestycji w tego rodzaju instrumenty. FCA wyjaśnił, że przez kryptoaktywa o nieuregulowanym statusie prawnym należy rozumieć "nieokreślone w prawodawstwie Zjednoczonego Królestwa” produkty inwestycyjne lub pieniądz elektroniczny, będące przedmiotem obrotu. Ostatnia kategoria aktywów obejmuje m.in. kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Ether lub Ripple. 

FCA podkreśla, że klienci detaliczni mogą nie być w stanie przeprowadzić wiarygodnej wyceny tych instrumentów, m.in. ze względu na brak rzetelnych podstaw do ustalenia ich wartości oraz szczególną zmienność cen kryptoaktywów. Zwraca również uwagę na zagrożenia związane z tego typu instrumentami  w tym częste nadużycia na rynku, jak i cyber kradzieże.  
W konsekwencji FCA – mając na uwadze ochronę interesów klientów detalicznych – zakazuje sprzedaży, marketingu i dystrybucji klientom detalicznym wyżej wymienionych  instrumentów pochodnych

Opisane ograniczenia mają być stosowane od 6 stycznia 2021 roku, a ich adresatami są podmioty mające siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa, jak również podmioty prowadzące działalność w Zjednoczonym Królestwie. 

Oznacza to, że zakaz FCA dotyczy sprzedaży, marketingu i dystrybucji opisanych wyżej instrumentów pochodnych również na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty mające siedzibę lub oddział w Zjednoczonym Królestwie, lub które chciałyby podjąć tego rodzaju działalność z Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Zjednoczonego Królestwa.  

UKNF prowadzi konsultacje z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), mając na względzie zwyczajową przy okazji zakazów tego rodzaju, ocenę skutków przytoczonych wyżej działań FCA dla polskiego rynku finansowego.

W świetle obecnego stanu negocjacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską w zakresie wzajemnych stosunków po 31 grudnia 2020 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podkreśla, że ww. decyzja FCA będzie obowiązywać również wobec braku zawarcia umowy opisującej przyszłe relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską (dotyczy to tzw. „twardego Brexitu”).

Do pobrania

Komunikat ws. planowanych działań nadzorczych FCA dot. zakazu sprzedaży klientom detalicznym instrumentów pochodnych oraz ETN odnoszących się do kryptoaktywów

plik .pdf, 417,3kB
Pobierz