Komunikat KNF ws. złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prime Selection Dom Maklerski SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji KNF z dnia 22 września 2020 r. nakładającej na spółkę Prime Selection Dom Maklerski SA karę pieniężną w wysokości 1 800 000 zł za naruszenie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu sprzed wejścia w życie w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw oraz za nieprzestrzeganie zasady uczciwego obrotu, poprzez świadczenie usługi oferowania instrumentów finansowych w sposób naruszający obowiązek działania w sposób rzetelny i profesjonalny, poprzez udział w organizacji procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych serii C, D, E i F funduszu GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w sposób polegający na współpracy z podmiotem zewnętrznym, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych.