Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat KNF w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Wiceprezesa Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA z siedzibą w Warszawie

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2020 r. jednogłośnie nałożyła:

  • karę pieniężną w wysokości 600 000 zł na (...)1, Wiceprezesa Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA z siedzibą w Warszawie.

W okresie organizacji przez Polski Dom Maklerski SA (dalej również: PDM, Dom Maklerski)  procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, (...)1 był Wiceprezesem Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA. W tym czasie, w związku z pełnionymi obowiązkami, wiedział i godził się z tym, aby PDM działał intencjonalnie i świadomie w sposób, który należy uznać za nierzetelny i nieprofesjonalny oraz naruszający zasady uczciwego obrotu. 

(...)1 z tytułu odpowiedzialności ponoszonej w Domu Maklerskim oraz poprzez zaniechania, godził się z przejęciem przez podmiot nieposiadający odpowiednich uprawnień decydującej roli w ramach procesu oferowania obligacji. Rola ta polegała na zachęcaniu inwestorów do objęcia obligacji, do czego wymagane jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Takie działanie spowodowało utratę przez PDM kontroli nad procesem oferowania obligacji, zapewniając jednocześnie uzyskiwanie regularnych przychodów. 

Komisja decyzją z dnia 8 listopada 2018 roku nałożyła sankcję administracyjną na PDM w postaci kary pieniężnej oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Jednak podczas weryfikacji poprawności procesu oferowania instrumentów finansowych, organ  nadzoru ocenia nie tylko działalność domu maklerskiego jako osoby prawnej, ale również działalność pracowników domu maklerskiego jako osób fizycznych, uwzględniając stopień przyczynienia się pracowników do ukształtowania sposobu realizowania przez dom maklerski ciążących na nim obowiązków prawnych. 

Nałożenie sankcji administracyjnej na członka zarządu  wskazuje uczestnikom rynku kapitałowego, jak istotne znaczenie ma rzetelne, profesjonalne, zgodne z zasadami uczciwego obrotu zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych. Nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne, inwestują swoje środki w zaufaniu do podmiotów oferujących, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu wynikającego z otrzymanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Działania podjęte przez Dom Maklerski naruszały zasady uczciwego obrotu, co godziło w interesy uczestników rynku, a za co odpowiedzialność ponosi m.in. (...)1

Maksymalny wymiar kary, jaki KNF mogła nałożyć wynosi 1 000 000 zł.

______________________
1Zanonimizowano na podstawie art. 176h ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz.328, z późn. zm.).