Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki ONE SA

data aktualizacji 23 lipca 2020

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 22 lipca 2020 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki ONE SA z siedzibą w Warszawie w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości zaległego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019.

Wznowienie obrotu akcjami w/w spółki nastąpiło od dnia 23 lipca 2020 r.