Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Fast Finance SA w restrukturyzacji

data aktualizacji 22 lipca 2020

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 21 lipca 2020 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki Fast Finance SA w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości zaległego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019.

Wznowienie obrotu akcjami w/w spółki nastąpiło od dnia 22 lipca 2020 r.