KNF zezwoliła MCI Capital SA na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI

data aktualizacji 17 lipca 2020

Komisja Nadzoru Finansowego w ramach głosowania przeprowadzonego w dniu 14 lipca 2020 r. jednogłośnie udzieliła MCI Capital SA z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI. 

Przedmiotem działalności zarządzającego ASI zgodnie z art. 70e ust. 1 Ustawy, może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu.

MCI Capital SA z siedzibą w Warszawie wykonuje działalność wewnętrznie zarządzającego ASI, a zatem może zarządzać wyłącznie daną spółką będącą alternatywną spółką inwestycyjną (zarządzać samym sobą).