Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych.