Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

dostawca wydający kartę płatniczą do dyspozycji płatnika.