Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

rejestr prowadzony jest przez KNF w formie elektronicznej. Ma charakter jawny i jest dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF – tutaj .  Rejestr składa się z:
1)    rejestru krajowych instytucji płatniczych obejmującego również ich agentów i oddziały;
2)    rejestru kas oszczędnościowo-kredytowych obejmującego również ich oddziały;
3)    rejestru biur usług płatniczych obejmującego również ich agentów i oddziały;
4)    rejestru krajowych instytucji pieniądza elektronicznego obejmującego również ich agentów i oddziały;
5)    rejestru oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego.