Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zlecenie płatnicze.