Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawana, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych akceptowana przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego.