Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

członek zarządu, a w przypadku podmiotu nieposiadającego zarządu - osoba odpowiedzialna za zarządzanie tym podmiotem niepodlegająca służbowo innej osobie, przy czym w przypadku hybrydowej instytucji płatniczej lub hybrydowej instytucji pieniądza elektronicznego - odpowiednio właściwy członek zarządu lub osoba odpowiedzialna za zarządzanie działalnością takiej instytucji w zakresie usług płatniczych lub wydawania pieniądza elektronicznego, a w przypadku hybrydowego biura usług płatniczych - odpowiednio właściwy członek zarządu lub osoba odpowiedzialna za zarządzanie działalnością takiego biura w zakresie usług płatniczych.