Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

odbiorca inny niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą, np. sklep.