Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

w skład EOG wchodzą państwa Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii (Norwegia, Lichtenstein, Islandia);