Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, np.: spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia rejestrowe, lecz już nie np. spółki cywilne lub stowarzyszenia zwykłe;