Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;