Seminaria szkoleniowe CEDUR

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu CEDUR jest organizacja seminariów szkoleniowych, warsztatów i konferencji, których odbiorcami są w szczególności podmioty podlegające nadzorowi KNF, przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, instytucje ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz środowisko szkolne. Seminaria szkoleniowe prowadzone są głównie przez pracowników Urzędu KNF. Tematyka seminariów w zależności od grupy odbiorców koncentruje się przede wszystkim na bieżących kwestiach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmianach regulacji prawnych, a także na wykrywaniu przestępstw na rynku finansowym oraz ochronie klienta usług finansowych.
 

Najbliższe seminaria

Drukuj