Seminaria szkoleniowe CEDUR

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu CEDUR jest organizacja seminariów szkoleniowych, webinariów, warsztatów i konferencji, których odbiorcami są w szczególności podmioty podlegające nadzorowi KNF, przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, instytucje ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz środowisko szkolne. Prelegentami podczas wydarzeń są głównie pracownicy Urzędu KNF. Tematyka spotkań w zależności od grupy odbiorców koncentruje się przede wszystkim na bieżących kwestiach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmianach w otoczeniu regulacyjnym, a także na wykrywaniu przestępstw na rynku finansowym oraz ochronie praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego.
W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2022 r. w ramach projektu CEDUR w zorganizowanych 981 bezpłatnych spotkaniach wzięło udział ponad 109,6 tys. słuchaczy.
 

Najbliższe seminaria

Drukuj