Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - IX edycja

data aktualizacji

Nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych Kapituła Konkursu przyznała dr Izabeli Prager za pracę pt. Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors). Studium prawnoporównawcze, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Michała Romanowskiego, na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniu 15 grudnia 2020 r. Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas spotkania online złożył gratulacje autorce zwycięskiej pracy doktorskiej. 

Osoby oceniające prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie: 
  •  dr hab. Michał Kruszka, Przewodniczący Kapituły Konkursu,
  •  dr Agnieszka Groniowska, Członek Kapituły Konkursu,
  •  dr Patrycja Grzelońska, Członek Kapituły Konkursu,
  •  dr hab. Kamil Liberadzki, Członek Kapituły Konkursu,
  •  dr Marcin Mikołajczyk, Członek Kapituły Konkursu,
  •  dr Kamil Mroczka, Członek Kapituły Konkursu,
  •  dr Mariusz Poślad, Członek Kapituły Konkursu,
  •  dr Wojciech Wyszyński, Członek Kapituły Konkursu,
  •  dr Małgorzata Burzyńska, której Przewodniczący Kapituły przekazał prace do oceny, na podstawie § 15 Regulaminu Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

W IX edycji Konkursu mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora  nauk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 1 stycznia-31 grudnia 2019 r.
 
IX edycja Konkursu realizowana była według następującego harmonogramu: 
ogłoszenie Konkursu – 5 marca 2020 r., 
nadsyłanie prac – do dnia 15 października 2020 r., 
uroczyste ogłoszenie wyniku Konkursu oraz wręczenie nagrody – 15 grudnia 2020 r.
Zdjęcie przedstawiające Przewodniczącego KNF na tle bannera KNFZdjęcie Przewodniczącego KNF ze spotkania online z autorką i promotorem zwycięskiej pracy doktorskiej
Zdjęcie ze spotkania online Przewodniczącego KNF z dr Izabelą Prager oraz promotorem nagrodzonej pracy doktorskiejZdjęcie dyplomu dla dr Izabeli Prager