Seminarium „Kalkulacja współczynnika wypłacalności w SKOK - aspekty praktyczne dla biegłych rewidentów”, 28 sierpnia 2019 roku

Prosimy wybrać jedną z opcji:captcha


* - oznaczono pola wymagane

Uprzejmie prosimy o ponowne sprawdzenie poprawności wpisanych danych, ponieważ błędne dane mogą uniemożliwić kontakt z Państwem. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w seminarium. Informacja o możliwości udziału w seminarium zostanie do Państwa wysłana po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń.