UKNF współgospodarzem panelu na EKF: Jak ożywić rynek listów zastawnych w Polsce?

Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie odbył się panel pt. „Jak ożywić rynek listów zastawnych w Polsce?”. Współgospodarzem panelu – obok EKF – był Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Moderatorem debaty był Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w UKNF. W debacie uczestniczyli: Aleksandra Bluj – Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark; Dagmara Wieczorek-Bartczak – członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Rafał Kozłowski – McKinsey & Company; dr Marek Lusztyn – Wiceprezes Zarządu mBank, SGH; Piotr Mazur - Wiceprezes Zarządu PKO BP; prof. Leszek Pawłowicz – koordynator EKF.

Panel dotyczył kwestii zdynamizowania rynku listów zastawnych w Polsce. Na wstępie, Kamil Liberadzki omówił zaprezentowaną przez UKNF w połowie maja br. koncepcję długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych opartą o wymóg bazujący na wskaźniku finansowania długoterminowego (WFD), który zamierza wprowadzić nadzór. Tematem dyskusji była kwestia, czy wymóg tego typu jest potrzebny w Polsce obecnie i jak ocenić jego konstrukcję w zaproponowanej przez UKNF postaci. W następnej rundzie wypowiedzi uczestnicy debaty omówili pomysły służące zwiększeniu skali zakupów hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez banki w Polsce na rynku krajowym.