Michał Stępiński wziął udział w kongresie "Safe Place 2021"

Michał Stępiński, ekspert ds. bezpieczeństwa w Urzędzie KNF, wystąpił podczas kongresu "Safe Place 2021", który odbył się w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przedstawił analizę obowiązującego stanu formalno-prawnego nt. obowiązkowej ochrony obiektów rynku finansowego. Wziął również udział w panelach: „Bezpieczeństwo fizyczne obiektów i infrastruktury rynku finansowego. Zagrożenia, rozwiązania, trendy” oraz „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne na rzecz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej”.