Daria Ringwelska-Ładak wzięła udział w panelu w ramach VIII Kongresu PIU

Daria Ringwelska-Ładak, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk w UKNF, wzięła udział w panelu „Czy postpandemiczna rzeczywistość będzie zielona?”, w ramach VIII Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

Główne tezy wystąpienia Darii Ringwelskiej-Ładak:

  • Nie ulega wątpliwości, że krajowy rynek ubezpieczeń stoi przed wyzwaniem, jakim jest ESG. To wynika nie tylko z tego, co się dzieje w tym zakresie na rynku europejskim, ale też z większej świadomości konsumentów. Te elementy związane z klimatem i jego ociepleniem są także dla nich istotne. 
  • ESG wymaga tego, aby połączyć wiedzę związaną z ochroną środowiska z wiedzą aktuarialną. Regulacje dotyczące ESG żyją, cały czas się zmieniają, na wiele aktów prawnych ciągle czekamy. 
  • Ważny jest horyzont czasu działalności podmiotu, który bardzo często jest rozbieżny z horyzontem ryzyka klimatycznego. Wyzwaniem są też dane i ich gromadzenie. Istotną kwestią jest też to, że wachlarz instrumentów finansowych w zakresie ESG jest ograniczony, co uniemożliwia podmiotom adekwatną ich dywersyfikację.
  • Ważnym aspektem w przypadku ESG jest system zarządzania. Skupiamy się często tylko na raportowaniu i sprawozdawczości. Istotne jest natomiast, żeby ten aspekt ESG był wbudowany w strategie działania podmiotów. To będzie miało wpływ na ujawnienia i raportowanie. Ważnym elementem w tym systemie zarządzania jest ład korporacyjny, w tym funkcja compliance oraz funkcja aktuarialna. Aktuariusze produktowi będą mieli istotną rolę do odegrania w zakresie określenia ryzyk klimatycznych i w ich modelowaniu, np. w modelach katastroficznych. Funkcja zarządzania ryzykiem ma do odegrania rolę weryfikującą i spajającą cały ten system. Kwestie klimatyczne powinny być obecne w każdym aspekcie systemu zarządzania. Wszystkie aktywa organizacji powinny być w to zaangażowane na każdym szczeblu organizacji.
  • Ostatni ważny aspekt, to produkty. Element ESG powinien być włączony na każdym etapie tworzenia produktu, od jego tworzenia, po wdrożenie, monitorowanie oraz likwidację szkód. Mówimy o kliencie wrażliwym, o świadomości klienta - to też jest wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń, bo nie chodzi tylko o produkt, który uwzględnia ESG, ale też o to, że klienci będą chcieli się zabezpieczyć przed aspektami klimatycznymi.