Krystian Wiercioch wziął udział w panelu w ramach VIII Kongresu PIU

Krystian Wiercioch, p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, wziął udział w panelu Pandemia i makroekonomia – jak utrzymać wartość dla klienta i rentowność biznesu?, w ramach VIII Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

Poniżej główne tezy wystąpienia Krystiana Wierciocha:

  • niezależnie od obecnej sytuacji pandemicznej, cele organu nadzoru pozostają niezmienne. W pierwszej kolejności jest to ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. Naszym drugim celem jest zapewnienie odpowiednich przepisów w zakresie gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. Wypłacalność zakładów ubezpieczeń przekłada się na to, że będą one w stanie realizować długoterminowe zobowiązania wynikające z umów ubezpieczenia. 
  • jeśli chodzi o sytuacją makroekonomiczną w Polsce, to te dwie podstawowe kwestie, którym się przyglądamy, to niskie stopy procentowe i podwyższona inflacja. Niskie stopy powodują, że zakłady ubezpieczeń nie maja możliwości zarabiania tak, jak kiedyś, na inwestycjach. Produkty musza być niestety droższe. Natomiast inflacja wpływa negatywnie na likwidację szkód: wyższe koszty likwidacji, materiałów, części zamiennych. 
  • jedno z najważniejszych działań UKNF to interwencja produktowa. 1 stycznia 2022 roku wszystkie zakłady ubezpieczeń, które będą chciały oferować ubezpieczenia inwestycyjne, będą musiały oferować te produkty swoim klientom o odpowiedniej jakości i z odpowiednim poziomem zysku. Zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i my jako nadzór, przygotowujemy się do tego dnia. Mamy pewne oczekiwania w stosunku do branży, aby wszystkie jednostki i organy statutowe zakładów ubezpieczeń były w ten proces zaangażowane. Pokazaliśmy, jak chcemy, aby te funkcje w systemie zarządzania w organizacji działały, jak się powinny zaangażować i wziąć odpowiedzialność za produkty. Chcemy, żeby wdrożenie tej decyzji było jak najłatwiejsze dla zakładów, dlatego rozmawiamy, odpowiadamy na pytania nawet te niezadane.
  • mamy wysoką inflację i niskie stopy. To wpływa na OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. To jest bardzo ważny produkt, najczęściej sprzedawany. Pierwsze zagadnienie, to kwestia składek. Nie może być takiej sytuacji, w której obserwujemy spadek średniej ceny tego ubezpieczenia, a średnia wartość szkody wzrasta. Te dwie rzeczy się nie spinają. Zakłady zapłacą za taki stan rzeczy problemami w wynikach finansowych. Będziemy podejmowali działania wyprzedające w tym zakresie, w celu zapewnienia wypłacalności zakładów ubezpieczeń, ale też zapewnienia wypłacalności całej branży. Pamiętajmy, że przypadek jednego zakładu może wpłynąć na kłopoty całego rynku. 
  • druga kwestia to odpowiednia jakość likwidacji szkód komunikacyjnych. Nasze postrzeganie wydanych przez nas jakiś czas temu wytycznych jest takie, że one wprowadziły wiele pozytywnych rozwiązań. Teraz jest pora na rewizje tego dokumentu. Planujemy wydać rekomendacje, które będą częściowo powielały te wytyczne, ale będą tez zawierały wiele nowych rozwiązań, które dostrzegamy w procesie nadzoru. Będziecie mieć państwo czas na zapoznanie się tym dokumentem, które obecnie finalizujemy. Będzie czas na publiczne konsultacje. Wszystkie zakładu ubezpieczeń oraz inni interesariusze tego procesu będą mogli zgłosić uwagi. 
  • mogę zdradzić, że będziemy chcieli uregulować kwestie usługi door-to-door, czyli likwidacji szkód od początku do końca, wtedy kiedy klient się na to zgodzi. Zaproponujemy w tym zakresie pewne rozwiązanie. Drugie sprawa to kwestia zawierania ugód. Chcielibyśmy, aby była w tym zakresie pewna standaryzacja Zaproponujemy brzmienie rekomendacji. 
  • naszym zadaniem jest zapewnienie wypłacalności zakładów ubezpieczeń. To zadanie wykonujemy testując pewne ryzyka i badając, jak one wpływają na zakłady ubezpieczeń. Tak, żeby ani zakłady, ani my, nie byli zaskoczeni, kiedy te ryzyka się zmaterializują. Zmiana poziomu stop procentowych, zmiana wycen - ubieramy to w tzw. testy warunków skrajnych i patrzymy, co z tego wynikała. Dzięki temu rynek nie jest zaskoczony. To są bardzo ważne działania.