Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny Urzędu KNF na Forum Cyberbezpieczeństwa

Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny Urzędu KNF wystąpił podczas Forum Cyberbezpieczeństwa Wschodniej Polski, które odbyło się w piątek w Jarosławiu. Mówił o perspektywie nadzorczej Urzędu KNF dotyczącej cyberbezpieczeństwa w systemie finansowym.

Prezentacja do pobrania: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=73893&p_id=18