Konferencja naukowa „Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem finansowym”

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF, wystąpił podczas otwarcia konferencji naukowej „Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem finansowym”, organizowanej przez Narodowy Bank Polski oraz Krajową Administrację Skarbową. Urząd KNF jest współorganizatorem konferencji, która odbywa się w Opolu.

Przewodniczący KNF mówił o rozwiązaniach organizacyjnych wprowadzonych w Urzędzie KNF zapewniających ciągłość działania nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce w trakcie pandemii koronawirusa, a także o Pakiecie Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (#PIN) wspierającym działalność podmiotów nadzorowanych.

Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny Urzędu KNF, w ramach wprowadzenia do panelu dyskusyjnego pt. „Zarządzanie ryzykiem w nowoczesnej organizacji otwartej na zmiany”, mówił o doświadczeniach organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zapewnieniu ciągłości działania w dobie pandemii (link do prezentacji).