Nowe porozumienie w sprawie zasad współpracy oraz przekazywania dokumentów i informacji pomiędzy Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego a Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zawarli nowe porozumienie określające zasady wzajemnego przekazywania dokumentów i informacji, a także współpracy pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA).