IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Agnieszka Kowalska - Dyrektor Departamentu Praktyk Rynkowych w Urzędzie KNF i jednocześnie przedstawiciel KNF w Rady Edukacji Finansowej wzięła udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości, Fundację GPW oraz Fundację im. Lesława A. Pagi. KNF jest Patronem Instytucjonalnym wydarzenia.

Agnieszka Kowalska: „Nie ulega wątpliwości, że zmieniająca się rzeczywistość finansowa powoduje, że przed edukacją finansową kreują się nowe wyzwania związane z jak najlepszym przygotowaniem dzieci i młodzieży do życia w świecie finansowym. Ale także do przygotowania dorosłych inwestorów i seniorów do poruszania się nowej rzeczywistości. 

Świat finansowy przenosi się do cyberprzestrzeni. Nowe przedsięwzięcia, nowe produkty finansowe oparte m.in. o technologię blockchain wyrastają w tej przestrzeni jak grzyby po deszczu. Powoduje to, że pojawiają się istotne dysproporcje w wiedzy pomiędzy profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku. Ci drudzy mogą mieć trudności w odnalezieniu się w tym nowym dla nich świecie finansów, w cyberprzestrzeni, wśród produktów o charakterze kryptograficznym. Trzeba tym konsumentom pomóc.

Konsument świadomy i wyedukowany to konsument przedsiębiorczy. To tez konsument taki, który podejmuje lepsze decyzje dla siebie i swojej rodziny. Tym samym przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju. Jeżeli konsument nie będzie wyposażony w minimalną wiedzę, to najlepsze regulacje nie pomogą mu w podjęciu racjonalnej decyzji".