Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Zbigniew Wiliński i Jan Ziomek na Polish Malaysia FinTech Forum

Zbigniew Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych w Urzędzie KNF wygłosił przemówienie wprowadzające podczas Polish Malaysia FinTech Forum. Omówił czynności podejmowane przez Urząd w celu wspierania innowacji finansowych w Polsce, w tym Program Innovation Hub i piaskownice wirtualne. Nawiązał również do organizowanych przez UKNF hackatonów, podczas których są pozyskiwane i wdrażane nowoczesne narzędzia wspierające nadzór. Z zainteresowaniem spotkała się inicjatywa Urzędu związana z projektem agregowania wielu list ostrzeżeń publicznych BOZON.

Następnie Jan Ziomek – Kierownik w Departamencie Innowacji Finansowych w UKNF wziął udział w dyskusji panelowej „Current FinTech landscape and way forward”. W trakcie dyskusji szczegółowo poruszono tematykę wspierania innowacji finansowych za pośrednictwem Programu Innovation Hub, piaskownic wirtualnych oraz szans i zagrożeń jakie daje dostęp do danych bankowych i publicznych. Paneliści skupili się również na omówieniu wpływu nowoczesnych technologii (m.in. Blockchain, AI), na rynek finansowy obecnie oraz w niedalekiej przyszłości.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę RP w Kuala Lumpur przy wsparciu Asia School of Business, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA, Malaysia FinTech Association, Fundację FinTech Poland, Bank Negara Malaysia oraz Securities Commission Malaysia.