Jan Ziomek wystąpił podczas 13. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych

Jan Ziomek z Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, wystąpił w panelu dyskusyjnym „Zdecentralizowane finanse i CBDC”, podczas 13. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Bankowego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Główne tezy zaprezentowane podczas panelu.