Prezentacja Strategii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na lata 2021-2025

Zaprezentowano Strategię Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na lata 2021-2025. Wystąpienia na temat głównych założeń Strategii UKNF przedstawili Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Kamil Mroczka – Dyrektor Generalny Urzędu KNF. Szczegółową prezentację Strategii przedstawił Piotr Czyżewski z Departamentu Organizacji, Controllingu i Budżetowania w UKNF.