Prezentacja "Cyfrowej Agendy Nadzoru"

W czwartek, 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbyła się prezentacja "Cyfrowej Agendy Nadzoru" - planu działań i inicjatyw, jakie Urząd KNF zamierza realizować w najbliższym czasie m.in. w zakresie nowoczesnych technologii, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa. Ich podjęcie jest w opinii UKNF niezbędne w obliczu wyzwań determinowanych przez nowe zjawiska technologiczne i biznesowe na rynku finansowym oraz potrzeby cyfrowej transformacji.