VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych zorganizowany przez Instytut Allerhanda

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski wygłosił przemówienie inauguracyjne podczas VI Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2019. Temat wystąpienia to "Polityka i praktyka nadzorcza Komisji Nadzoru Finansowego: rola nadzoru w rozwoju rynku finansowego". 

Przewodniczący KNF wziął także udział w panelu dyskusyjnym: „Profesjonalizacja przez specjalizacje - czy polskiemu rynkowi kapitałowemu potrzebny jest wyspecjalizowany sąd?”.