Stanowisko UKNF ws. niektórych aspektów zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych

data aktualizacji

Urząd KNF, wykonując nadzór nad TFI, szczególną wagę przykłada do jakości wdrożonych przez TFI mechanizmów kontrolnych zarządzania ryzykiem funduszy. Wyrazem tego jest publikacja Stanowiska w sprawie niektórych aspektów dotyczących zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych, w którym sformułowane zostały oczekiwania nadzorcze odnośnie standardów postępowania TFI w dziedzinie zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych. 

Jednocześnie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom TFI, które zgłaszały UKNF problemy związane z dość ogólnym sposobem sformułowania przepisów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem funduszy i zwracały uwagę na potrzebę doprecyzowania przez organ nadzoru oczekiwań, co do realizacji tych przepisów, z uwzględnieniem praktyki funkcjonowania krajowych funduszy inwestycyjnych.