Konsultacje projektu "Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami"

data aktualizacji

W dniu 16 lipca 2020 r. do organizacji reprezentujących podmioty rynku finansowego (m.in. Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Banków Polskich) przesłany został do konsultacji projekt „Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami”. Celem projektowanego dokumentu jest omówienie wybranych aspektów prawnych dotyczących problematyki wydawania tokenów oraz obrotu tokenami na podstawie najbardziej typowych kryptoaktywów. Wydanie stanowiska ma zapewnić jednolite podejście do kwestii regulacyjnych podmiotów zamierzających zajmować się wydawaniem i obrotem kryptoaktywami.

Projekt stanowiska dostępny jest do pobrania poniżej.

Termin zakończenia konsultacji upływa 30 lipca 2020 r.

Prosimy podmioty nadzorowane, zainteresowane przedstawieniem swoich uwag do treści projektu Stanowiska, o przekazywanie ich za pośrednictwem organizacji branżowych.

W tym celu została uruchomiona skrzynka e-mail: konsultacje.krypto@knf.gov.pl

Stanowisko powstaje w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru.