Stanowisko EIOPA w sprawie oczekiwań nadzorczych w zakresie zarządzania i nadzoru nad produktem w związku z COVID-19

data aktualizacji

W dniu 8 lipca 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował stanowisko dotyczące oczekiwań nadzorczych w zakresie sposobu stosowania wymogów w zakresie zarządzania i nadzoru nad produktem w okresie pandemii koronawirusa. Stanowisko to jest uzupełnieniem i rozwinięciem stanowiska EIOPA z 1 kwietnia 2020 r. w sprawie działań podejmowanych przez ubezpieczycieli i pośredników na rzecz złagodzenia wpływu koronawirusa na konsumentów. 

EIOPA wskazuje na konieczność identyfikacji produktów ubezpieczeniowych, na których główne cechy, stopień pokrycia ryzyka lub zakres ochrony, w istotny sposób wpłynęła sytuacja związana z epidemią koronawirusa oraz stosowane środki w celu ograniczenia skutków epidemii takie jak ograniczenia w zakresie przemieszczania się lub inne restrykcje mające wpływ na zmiany w zakresie zachowania i zwyczajów konsumentów. 

Stanowisko określa także oczekiwania co do sposobu dokonania oceny czy produkt ubezpieczeniowy, na który miała wpływ obecna sytuacja, w dalszym ciągu jest odpowiednio użyteczny dla grupy docelowej klientów, wskazuje na konieczność podejmowania odpowiednich środków zaradczych oraz opisuje przykłady takich środków.  

Pełna treść stanowiska EIOPA dostępna jest na stronie: https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-expectations-product-oversight-and-governance-requirements-amidst-covid-19_en