Konsultacje projektu "Stanowiska UKNF w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa"

data aktualizacji

W dniu 8 maja 2020 r. do organizacji branżowych (Izba Domów Maklerskich, Związek Banków Polskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami) został przesłany do konsultacji projekt „Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa” (szczególnej formy doradztwa inwestycyjnego na rynku kapitałowym). 

Projektowany dokument ma w sposób kompleksowy odnosić się do najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem robo-doradztwa, które powinny być uwzględnione w działalności podmiotu nadzorowanego. Projekt Stanowiska dotyczy również całości procesu, poczynając od fazy projektowania usługi, po jej praktyczne wdrożenie i monitorowanie istniejących rozwiązań. Stanowisko będzie miało na celu zapewnienie jednolitego wdrażania robo-doradztwa przez zainteresowane instytucje finansowe, z jednoczesnym uwzględnieniem odpowiedniej ochrony klientów, zwłaszcza inwestorów nieprofesjonalnych.

Jakkolwiek prezentowane stanowisko dotyczy kompleksowej usługi, to prowadzone obecnie konsultacje dotyczą wyłącznie aspektów związanych ze specyfiką robo-doradztwa i tylko takie uwagi będą podlegały ocenie.

Projekt stanowiska dostępny jest do pobrania poniżej.

Termin zakończenia konsultacji upływa w dniu 29 maja 2020 r.

Prosimy podmioty nadzorowane, zainteresowane przedstawieniem swoich uwag do treści projektu Stanowiska, o przekazywanie ich za pośrednictwem organizacji branżowych.

W tym celu została uruchomiona skrzynka e-mail: konsultacje.robo@knf.gov.pl

Stanowisko powstaje w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru.