Stanowisko ESMA ws. ochrony klienta detalicznego korzystającego z usług uregulowanych w MIFID II

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 6 maja 2020 r. na stronie internetowej European Securities and Markets Authority (ESMA) opublikowano Stanowisko, w którym ESMA zwraca uwagę inwestorom detalicznym oraz firmom na ryzyka towarzyszące inwestowaniu na rynku kapitałowym w obliczu zwiększonej zmienności spowodowanej aktualną sytuacją rynkową. 

ESMA przypomina firmom o konieczności zapewnienia ochrony klientów, którym świadczone są usługi na podstawie Dyrektywy MIFID II (Dyrektywa 2014/65/UE), w szczególności poprzez wypełnianie obowiązków w zakresie zarządzania produktowego, badania odpowiedniości i ujawniania informacji. 

Stanowisko ESMA – wersja angielska