Q&A dot. Wytycznych ESMA ws. APMs – uaktualnienie w zw. z COVID-19

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że 17 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) opublikowano zaktualizowane Q&A dotyczące Wytycznych ESMA ws. APMs (Alternative Performance Measures – alternatywne mierniki pomiaru), uzupełnione o pytanie 18. Pytanie to odnosi się do prezentacji APMs w kontekście COVID-19. 

Q&A dot. Wytycznych ESMA ws. APMs