Komunikat UKNF w sprawie zmiany terminów publikacji sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych w związku ze stanowiskiem ESMA

data aktualizacji

UKNF informuje, że 9 kwietnia 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych  i Giełd (ESMA) opublikował na swojej stronie internetowej stanowisko dotyczące wpływu COVID – 19 na terminy publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych  wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (UCITS), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (ZAFI), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 (EuVECA) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 (EuSEF).

Stanowisko ESMA ma zastosowanie na tych rynkach, gdzie nie podjęto inicjatyw legislacyjnych, których celem byłoby wydłużenie terminów na publikację sprawozdań finansowych. Tym samym stanowisko ESMA nie ma bezpośredniego zastosowania w polskim porządku prawnym. 

Rozwiązania przewidziane w przepisach prawa polskiego zostały wskazane w komunikacie UKNF z dnia 8 kwietnia br. Implementacja Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego

W swoim stanowisku ESMA przypomina, że na niektórych funduszach mogą ciążyć obowiązki, o których mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Komunikat ESMA – wersja angielska