Stanowisko ESMA dot. publikacji obliczeń dla instrumentów nieudziałowych innych niż obligacje

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że 9 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowano komunikat o przesunięciu daty publikacji oraz daty rozpoczęcia stosowania corocznych obliczeń dla instrumentów nieudziałowych oraz kwartalnych danych dla podmiotów systematycznie internalizujących transakcje w zakresie instrumentów nieudziałowych innych niż obligacje.

Komunikat ESMA – wersja angielska