Stanowisko ESMA ws. audytu zewnętrznego wymaganego przez BMR

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że 9 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowano komunikat dotyczący wymogów w zakresie przeprowadzania audytów zewnętrznych w podmiotach zaangażowanych w proces opracowywania wskaźników referencyjnych stopy procentowej.

ESMA rekomenduje, aby właściwe krajowe organy nadzoru do dnia 30 września 2020 r. nie nadawały priorytetu działaniom nadzorczym zmierzającym do egzekwowania wymogów związanych z audytem zewnętrznym.

UKNF wskazuje, że obecnie w Polsce nie ma administratora wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, który uzyskał stosowne zezwolenie i został wpisany do rejestru administratorów prowadzonego przez ESMA.

Komunikat ESMA – wersja angielska