Stanowisko ESMA ws. wpływu epidemii COVID-19 na kalkulację oczekiwanych strat kredytowych wg MSSF 9

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że 25 marca 2020 r. na stronie internetowej European Securities and Markets Authority (ESMA) opublikowano komunikat dotyczący skutków, jakie może mieć obecna epidemia COVID-19 na zastosowanie wymogów dotyczących oczekiwanych strat kredytowych (expected credit loss, ECL) przez jednostki stosujące MSSF 9 Instrumenty finansowe. 

W stanowisku odniesiono się przede wszystkim do sposobu uwzględnienia powszechnego (np. rządowego) oraz indywidualnego wsparcia kredytobiorców przy ocenie wystąpienia znacznego wzrostu ryzyka kredytowego (significant increase in credit risk, SICR) oraz przy kalkulacji ECL.

Komunikat prasowy ESMA

Stanowisko ESMA – wersja angielska