Dane dotyczące IKE i IKZE za I półrocze 2018 r.

data aktualizacji 30 sierpnia 2018

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące IKE i IKZE za I półrocze 2018 r.