Biuletyn kwartalny dot. rynku OFE i PFE

data aktualizacji 20 listopada 2018

Informujemy, iż w serwisie UKNF dostępne są najnowsze publikacje statystyczno-finansowe otwartych funduszy emerytalnych oraz pracowniczych funduszy emerytalnych:

  • Biuletyn kwartalny. Rynek OFE III kwartał 2018
  • Biuletyn kwartalny. Rynek PFE III kwartał 2018