Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Nałożenie kary pieniężnej na Mirosława Kieleckiego

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 9 lutego 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Mirosława Kieleckiego – jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Apis SA – nr KRS 0000318739 („Spółka”) 

  • karę pieniężną w wysokości 280 000 zł

za przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki:

a) między 17 a 31 lipca 2020 roku, tj. w trakcie okresu zamkniętego związanego z publikacją przez Spółkę raportu rocznego za 2019 rok,

b) między 17 lipca a 13 sierpnia 2020 roku, tj. w trakcie okresu zamkniętego związanego z publikacją przez Spółkę raportu okresowego za II kwartał 2020 rok,

co stanowiło naruszenia art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR1.

Decyzja nie jest ostateczna. Mirosław Kielecki może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 2 072 800 zł.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)