Pośrednicy kredytowi w zakresie kredytu konsumenckiego oraz instytucje pożyczkowe - formalne i praktyczne aspekty rejestracji, 2020

Pośrednicy kredytowi w zakresie kredytu konsumenckiego oraz instytucje pożyczkowe - okładka

Pośrednicy kredytowi w zakresie kredytu konsumenckiego oraz instytucje pożyczkowe - formalne i praktyczne aspekty rejestracji, Alicja Brand, Marta Przybysz, Agnieszka Sakowska, Joanna Świderska, 2020.