Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych i terminowych, 2019

Okładka - Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych

Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych i terminowych, Paweł Stangenberg, 2019.

Przedmiotowe scenariusze odnoszą się do treści nauczania objętych Podstawą programową do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości zawartą w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467).