Rynek ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2015

Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część III - Zagregowane dane finansowe
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02  


Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2014


Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część III - Zagregowane dane finansowe
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02


Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2013

Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część III - Zagregowane dane finansowe
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02


Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2012

Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część III - Zagregowane dane finansowe 
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02 


Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2011

Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część III - Zagregowane dane finansowe
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02


Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2010

Część I - Przegląd rynku
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część III - Zagregowane dane finansowe
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02


Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2009

Część I - Przegląd rynku
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część III  - Zagregowane dane finansowe 
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02 

 

Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2008

Spis treści

Część I - Przegląd rynku
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń 
Część III  - Zagregowane dane finansowe 
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02 

 

Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2007

Spis treści

Część I - Przegląd rynku
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część III  - Zagregowane dane finansowe 
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02 
 


Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2006

Spis treści

Część I - Przegląd rynku
Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część III - Zagregowane dane finansowe
Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część V - Sprawozdanie statystyczne

 

Rok 2005

Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2005 (format pdf)Rok 2004

Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2004

Spis wszystkich tablic 
Skróty i znaki umowne 


Część I. Rynek ubezpieczeń

Wykaz stosowanych pojęć 

PRZEGLĄD RYNKU
INFORMACJE O ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ
ZAGREGOWANE DANE FINANSOWE
ZAGREGOWANE WSKAŻNIKI EFEKTYWNOŚCI


Część II. Rynek OFE

Wykaz stosowanych pojęć

PRZEGLĄD RYNKU
INFORMACJE O CZŁONKACH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH I SKŁADKACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ ZUS
DANE Z RAPORTÓW FINANSOWYCH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH I POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH
 

Część III. Rynek PPE

Wykaz stosowanych pojęć

PRZEGLĄD RYNKU
DANE FINANSOWE O PRACOWNICZYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH


Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2004 (dane zweryfikowane)

Spis tablic

Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część B - Zagregowane raporty finansowe
Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
Część D - Sprawozdanie statystyczne


Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2004 (format pdf)


Rok 2003


Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2003 (format pdf)Rok 2002


Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2002 (format pdf)


Rok 2001

Biuletyn roczny. Wyniki sektora ubezpieczeń za rok 2001

Podmioty rynku ubezpieczeń
Przychody zakładów ubezpieczeń 
Koszty zakładów ubezpieczeń
Wybrane pozycje aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń
Pośrednia działalność ubezpieczeniowa
Wyniki finansowe i techniczne sektora ubezpieczeń
Działania organu nadzoru podejmowane w stosunku do zakładów ubezpieczeń
Kanały dystrybucji ubezpieczeń
Analiza wybranych segmentów rynku ubezpieczeń
Analiza ustawowych wskaźników wypłacalności
Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeniowego do roku 2005
Uwagi metodologiczne
Pisma okólne organu nadzoru do zakładów ubezpieczeń
Informacje o zakładach ubezpieczeń
Zagregowane raporty finansowe - ogółem
Zagregowane raporty finansowe - zakłady ubezpieczeń na życie
Zagregowane raporty finansowe - zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Zagregowane techniczne rachunki ubezpieczeń - według grup ubezpieczeń i klas rachunkowych
Analiza statystyczna sprawozdań finansowych
Zagregowane wskaźniki efektywności


Rok 2000

Biuletyn roczny. Wyniki sektora ubezpieczeń za rok 2000