ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne, 2010

Okladka ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne, B. Jawdosiuk, K. Rożko, 2010